SREK

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

templom_latkepIsten hozta a Solymári Református Egyházközségben!

Gyülekezetünk Budapesttől észak-nyugatra a pilisi hegyek között található, és a környékbeli települések lakosságához hasonlóan igen változatos összetételű. Különböző hagyományokból táplálkozó, de egy hitben élő közösség vagyunk, ahogy azt vezéreszménk is kifejezi:

Isten felnőtt gyermekeiként szeretnénk alakítani kapcsolatunkat Istennel, önmagunkkal, egymással és a világgal.

Karácsony

Karácsony 2017

Szeretettel hívunk mindenkit a karácsonyi ünnepkör alkalmaira:

     

     December 24 vasárnap délelőtt 10-kor Istentisztelet advent 4. vasárnapja

 

 December 24 vasárnap délután 16-kor szentesti átitat

 

 December 25 hétfő délelőtt 10-kor Karácsonyi Istentisztelet Úrvacsora

 

 December 26 kedd délelőtt 10-kor Karácsonyi Istentisztelet, Úrvacsora. Evangélikusokkal közösen.

 

 December 31 vasárnap délelőtt 10-kor óévi Istentisztelet

 

  2018. január 7 vasárnap 10-kor újévi Istentisztelet, Úrvacsora

 

A karácsonyi naplementét néző ember, akit hátba dobtak egy hógolyóval

Egy bibliai témájú Bruegel-festmény olyan, mint egy igemagyarázat: kortárs módon beszél a bibliai szövegről.

 

Nemrég egy kiállításon láthattam id. Pieter Bruegel festményét a betlehemi népszámlálásról. A reformáció korában élt festő művei azért annyira magával ragadóak, mert képes az ókori bibliai történeteket saját korának kontextusába helyezni, és a régi eseményeket középkori ruhával, cselekedetekkel, szokásokkal élővé tenni. Egy bibliai témájú Bruegel-festmény lényegében olyan, mint egy igemagyarázat: kortárs módon beszél a bibliai szövegről.

alt

A képet egy V vonal feszíti ki, ami a kép bal felső sarkából indul el, és a szamáron ülő Máriánál fordul vissza a jobb felső sarokba, ahol egy lerombolt város jelzi a régi korszak elmúlását és az új korszak eljövetelét. Az inkarnáció itt nemcsak emberré létel, hanem az élet sűrűjébe való testet öltés. Jellemzően egy németalföldi falu nyüzsgő készülődését látjuk, kis részletekkel, szimbólumokkal. A vendégfogadó zsúfolásig megtelt, a zsalukat becsukják, egy gyereket próbál az édesanyja még berángatni, levágják az állatot, hogy az adót természetben fizessék, emberek viszik csomagjukat a házba, a tyúkok kapirgálnak, a gyerekek a jégen játszanak, a rőzsegyűjtő fatuskót cipel. A vendégfogadó ház cégérén egy Habsburg kétfejű sas látható, kifejezve a korabeli Németalföld megszállását, ahogy Júdeát is meghódították a rómaiak. Egy teológusnak komoly kihívás elhelyezni a betlehemi eseményeket egy római adóösszeírás folyamatában, többek között Heródes uralkodását, Kviriniusz személyét vagy a cenzus idejét tekintve. Különösen nehezen megválaszolható az a kérdés, hogy mivégre kell mindenkinek útra kelni egy adóhivatalt meglátogatva születési helyén, ahelyett, hogy otthon maradva az adóbiztos mérné fel házát, családját, vagyonát és szedné be az adót? Erre az egyik lehetséges válasz az, hogy Heródes egy kvázi-cenzust tartott, hogy formailag teljesítse Augustus császár parancsát, valójában pedig egy törzsi nyilvántartásra alapuló összeírást szerveztek, amely egyrészt nem váltott ki akkor ellenkezést, másrészt ébren tartotta a nemzeti öntudatot, harmadrészt alkalmas volt a férfiak katonai célú megszámolására, mert a nemzeti sereg törzsi beosztáson alapult.

alt

De minden magyarázatnál kifejezőbb a festmény, ahol a bibliai vendégfogadó ház és az elnyomó hatalom adóhivatala teljesen összefonódik. Bruegel nézőpontja mindig olyan, hogy bevonzza a szemlélőt, mintha mi is részesei lennénk megfestett világának. Olyan hely ez, ahol a mozdulatok semmi máshoz nem kötődnének, mint az azonnali igények kielégítéséhez. Túlzsúfolt világ, ahol mindenki megpróbálja kiszorítani magának a helyet. Bevágjuk a zsalukat év vége felé, hagyjanak békén. Kunyhókba, házakba, privát szférába menekülünk, ami csak a mienk. Ösztönlényként marakodunk a legjobb táplálékért, leárazásokért, energiaforrásokért. Keressük talán szemünkkel a bús bocit és a csacsit, amelyek majd az istállóban megmelegítik a kis Jézust, ám ezeket is Józsefnek kell magával hoznia. A hógolyózó gyerekek korán megtanulják az életben maradásért folyó harcot, a vidám játék eldurvul, a földön fekvőt lefogva közvetlenül fejbe vágják.

Ám a V vonal a bal szárának közepe táján átmegy egy nyugodt, kalapos figurán, aki nem tesz mást, csak áll, a szemlélőnek háttal. Tudja, hogy vége a legsötétebb időszaknak, és holnap már tovább nézheti a Napot.

alt

A karácsonyi naplementét néző ember, akit hátba dobtak egy hógolyóval, kegyelemben és csak kegyelemben részesül, túl minden kegyetlen játékon, inger-válasz mechanizmuson, erőszakon és könyöklésen. Adassék meg nekünk is.

Kodácsy Tamás

A kép forrása: http://files.libertyfund.org/img/2389/Breughel_Bethlehem2439.jpg

 
 

Protestáns principium

Kodácsy Támás írása Kötőszó blogon:

 Képtalálat a következőre: „kodácsy tamás”

 

„A protestáns princípium (mely a prófétai Lélek megnyilatkozása) nem korlátozódik a reformáció egyházaira vagy általában az egyházakra; meghalad minden sajátos egyházat lévén a Lelki Közösség kifejeződése. Minden egyház elárulta már, ideértve a reformáció egyházait is, de mégis munkálkodik minden egyházban, mint ama erő, mely megakadályozza, hogy a profanizálódás és a démonizálódás teljesen megsemmisítse a keresztény egyházakat.” [1]

 

A protestáns princípium mint elemi tiltakozás nemet mond a bálványimádás minden formájára, ez a prófétai Lélek megnyilatkozása. Beleértve azokat a beárazott ígérgetéseket, amelyek az önmegváltásra, a boldogság elnyerésére, a időleges célok istenítésére, vagy a jövő megragadására vonatkoznak. Beleértve az egyházon belüli kísértéseket is, amely akár az intézményrendszer biztonságára, akár a kimerevített dogmákra, akár a kizárólagos bibliaértelmezés birtoklására vonatkoznak.

http://kotoszo.blog.hu/2017/11/01/az_elarult_protestans_principium

 

 

Már hallgatható -

exkluzív koncertfelvétel a Mi koncertünkről. Már hallható a 2017. évi prédikációk között.

 

Májusi elvonulás a Solymári Gyülekezettel

Talán hat éve már, hogy a Solymári Református Gyülekezethez tartozom. Nagyon szeretek ide járni, mert rengeteg lehetőségünk adódik arra, hogy

megismerjek másokat, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én

megismerjek másokat, akik teljesen másképp gondolkodnak, mint én

megismerjem magam, aki sokszor másképp gondolkodik, mint mások, sokszor pedig ugyanúgy.

A gyülekezet tagjaival való kapcsolat elmélyítésére, egymás megismerésére és egy adott témában való nagyobb elmélyülésre szolgálnak a minden évben megrendezett hétvégi elvonulások. Ezeknek az alkalmaknak mindig más a forgatókönyve, de mindig úgy tökéletes, ahogy van, mert igazán lelkes és jó emberek veszik kezükbe a szervezést és lebonyolítást.

Az idei tavaszi hétvégét Kápolnásnyéken töltöttük.

Szombaton 10 órakor kezdődött a program,

Bővebben...
 

Pásztor Antal köszöntése

Nehéz helyzetben vagyok. Húsz évről kéne 5 percben beszélnem, gyülekezetünk történetének 2/3-ról, egy ember, egy vezető munkájának 20 évéről.

Mióta 1996-ban Pásztor Antalt és családját a solymári reformátusok meghívták a gyülekezetbe igen sok minden történt velük és velünk egyaránt. Ez abból is látszik, hogy az akkortájt született lányok mára felnőttek, egyetemre járnak.

Bővebben...
 

Szólaljunk meg! Az irgalmasság bátorsága.

"Tudjuk, hogy a menekültkérdés egy nagyon összetett probléma, amit csak összefogással és nemzetek közötti együttműködéssel kell és lehet megoldani, annál is inkább, mert ha a múlt történelmi és gazdasági összefüggéseit vizsgáljuk, a jelenlegi humanitárius katasztrófa kialakulásában közös az európai nemzetek felelőssége is. Mindeközben a magyar társadalmat megosztó, félelmet keltő népszavazási kampányból táplálkozó gyűlölet sokáig be nem gyógyuló sebeket ejt, melyeket kerítések és falak árnyékában is hordoznunk kell majd: ha a menekültek már nem lesznek velünk, a felszított megosztottság és gyűlölet új célpontokat fog keresni és találni." 

Olvasható abban a petícióban, amit néhány keresztény testvérünk indított útjára. A lenti linken lehet megnyítni és elovasni a teljes szöveget.

 

Storm on the Seahttp://www.peticiok.com/szolaljunk_meg_az_irgalmassag_batorsaga

 

Kérve kérlek, testvéreim,

 maradjatok hűek a földhöz, és ne higgyetek azoknak, akik földöntúli reménységgel kecsegtetnek benneteket! 

További meglepetések a 2016. május 8-ai prédikációban!

 

Beszélgetés Visky Andrással

Az öncenzúránál nincsen veszélyesebb képződmény az ember lelkében, mert az tulajdonképpen – nem szeretném, ha blaszfémnek hangzana – a lélek közvetlenségének a kontrollja. Magát a közvetlenséget kontrolláljuk, a megjelenést, a megmutatkozást, az epifániát. A Szentírás tele van ilyen szövegekkel, melyek nagy eseményei a kinyilatkoztatás történetének. Az pedig még nem zárult le.

 

http://www.parokia.hu/v/a-szo-ami-kimond-engem/

 

 

 

30 évvel ezelőtt

–  1986. április 4-én kezdték el bontani a solymári református imaházat, az Istentiszteleteknek addig helyet adó vályogépületet.

A korábban borbélyműhelyként szolgáló ingatlant a solymári reformátusoknak Tildy Zoltán köztársasági elnök közbenjárására utalták ki 1947-ben.

 

A bontással kezdődött el a Solymári református templom építése, melyhez hosszú út vezetett.[1]

Bővebben...
 


Istentiszteletek

Vasárnap 10:00-kor
Közben gyermekistentisztelet

Cím:Solymár
József Attila u.52
E-mail:info@srek.hu


Támogatás

Önfenntartók vagyunk,
támogatását előre is köszönjük!

Bankszámlaszámunk (Unicredit Bank):
Solymári Református Egyházközség
10918001-00000072-80350001


1% Felajánlás

Solymári Kölcsey Ferenc Alapítvány
Adószám:18681512-1-13

Bankszámlaszám(OTP):
11742537-20000026

Belépés