SREK

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Történetünk

Történetünk

A Solymári Református Egyházközség igen fiatal: 1996-ban kapta meg az önálló gyülekezeti státuszt. Létrejöttének rövid története hűen tükrözi a magyar társadalom gyors változásokat magában hordó évtizedeit.
Hogyan jöhetett létre református gyülekezet a budapesti agglomerációban, egy zömében katolikus svábok lakta településen? A II. világháborút követő népességcserék keretében a közel 300 éve betelepített svábok egy részét kitelepítették, és helyükre a Csehszlovákiához került Felvidékről kitelepített magyarokat telepítettek be. A többségében református magyar betelepülőkhöz Mezőkövesdről és Szatmár megyéből a jobb lehetőségek, és Budapest közelsége miatt további reformátusok csatlakoztak. A 70 főre duzzadt reformátusság új otthonában is folytatni kívánta lelki életét. A helyben tapasztalt akadályok elhárítása érdekében 1949-ben az akkor köztársasági elnöki tisztet betöltő Tildy Zoltán református lelkészig mentek el ingatlanigényükkel az imaház létesítése érdekében. Így került egy kitelepített sváb borbély vályogházába a solymári református imaház. (Lásd kapcsolódó cikkünket)

Imahaz SREK 1984elottA sm Imahaz SREK 1984elottB sm
Solymaritemplom haranglab sm

1980-ban az iparosodás újabb lendületet adott a közösség szervezésének, amikor a Pilisvörösvári Református Missziós Egyházközség solymári gyülekezetrésze egy - az 56-os események miatt Amerikát is megjárt, majd visszatelepült - idős korában lelkésszé szentelt vezetőt kapott. A 60 éves Szigeti László lelkész és a Nagyváradról áttelepült Darabos Lajos gondnok voltak a katalizátorok, akiknek lelkesedése a solymári reformátusokat összegyűjtötte, közös akaratukat templomépítéssé formálta. Céljaikhoz megnyerték a helyi katolikus lakosság, a helyi tanács és az állami cégek szimpátiáját, ami anyagi támogatásukban is kifejeződött. A hívek és a közvetlen környezet támogatása mellett még az az anyaegyház segítsége is elégtelen lett volna, ha a német, svéd és holland gyülekezetetek milliós nagyságú adakozókedve és az enyhülés miatt a könnyebben kapott építési engedély nem segíti a templomépítést.Az épület tervezését Haraszti László tervezőmérnök és Králik Miklós statikusmérnök együtt adományként végezte el. Ugyancsak adományként festette dr. Pákayné Hajnal Mária nyugdíjas tanárnő a templom teljes belső díszítését szolgáló 104 db fakazettát.

TablakepekSREK110612 sm TemplombelsoSREK2015 sm

1941-ben 66 személy vallotta magát Solymáron reformátusnak. A templomépítés elött, 1984-ben ez a szám már 70-80 fő volt. Ez szám a templomépítés idején 270 főre duzzadt, míg 1993-ban már 650-700 lélekszámú a solymári reformátusság, legalábbis a népszámlálási adatok szerint. A 200 fő befogadására alkalmas imaház felépítése eredményeként a solymári reformátusok 1988-ban létrehozták a saját missziós egyházközségüket, amely 10 év alatt megerősödve autonóm közösséggé fejlődött. 1990-ben fa harangláb épült a templom mellé alumínium-haranggal. Az imaház 1993. évben parókiával bővült Szalay Gábor tervei alapján.
A solymári reformátusság sokgyökerű, többféle hagyományt ötvöz. Budapest közelsége és a Pilis-medence településszerkezete a gyülekezet sokszínűségét tovább gazdagítja a Solymár közelében lakókkal. 

Karzat SREK110612 sm UrvacsoraSREK110612 sm

A presbitérium 2006-ban így határozta meg vízióját a gyülekezetről:

„Krisztus megváltó szeretetéből élő és abból erőt merítő, hálát adó, létét ajándékként megélő, pozitív légkörű közösség szeretnénk lenni, ahol mindenki képességeit (karizmáit) használva, felnőtt módon éli meg Istennel, a gyülekezettel és a világgal való kapcsolatát.” – röviden: „Isten felnőtt gyermekeiként szeretnénk alakítani kapcsolatunkat Istennel, önmagunkkal, egymással és a világgal.”

Ennek keretében a solymári gyülekezet rendszeresen bekapcsolódik az ökumenikus imahét rendezvényeibe, saját erejére támaszkodva alakítja ki önálló arculatát, hagyományait, mint a „Mi koncertünk”, a családos elvonulások, a vasárnapi iskola.
Kis létszáma miatt az gyülekezeti élet fenntartása, ingatlanának, eszközeinek fejlesztése nagy áldozatot, kreativitást igényel a közösségtől, odafigyelést a gyülekezetet vezető presbitériumtól.
Missziós mottónk: „Istenre és egymásra figyelve tenni a gyülekezetért” - ezáltal vonzó másokat is Isten felé fordító nyitott közösség kívánunk lenni.

Konfirmacio1 SREK110612 sm Konfirmacio utan SREK110612 sm
Módosítás dátuma: 2017. március 12. vasárnap, 16:06  

Istentiszteletek

Vasárnap 10:00-kor
Közben gyermekistentisztelet

Cím:Solymár
József Attila u.52
E-mail:info@srek.hu


Támogatás

Önfenntartók vagyunk,
támogatását előre is köszönjük!

Bankszámlaszámunk (Unicredit Bank):
Solymári Református Egyházközség
10918001-00000072-80350001


1% Felajánlás

Solymári Kölcsey Ferenc Alapítvány
Adószám:18681512-1-13

Bankszámlaszám(OTP):
11742537-20000026